Επιλογή Σελίδας

Σταθερή συσκευή: Χάραξη μετάλλων με ακίδα Easymarker RICHTER

Κωδικός προϊόντος: 128

4.918,00

*(Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

Ηλεκτρο-πνευματικό σύστημα χάραξης μετάλλων με ακίδα για ταχύτατη και ποιοτική χάραξη.

Η Συσκευή EasyMarker είναι όπως και το MarkingMaster ένα εύχρηστο και ταχύτατο ηλεκτρο-πνευματικό σύστημα για χάραξη μετάλλων με ακίδα.

Τα πλεονεκτήματα του EasyMarker σε σύγκριση με το MarkingMaster είναι τα εξής:

1) Ο μηχανισμός κίνησης των αξόνων δημιουργεί λιγότερο θόρυβο
2) Είναι 2x Ταχύτερο κατά την Οριζόντια Χάραξη και 3x με 4x Ταχύτερο κατά την Περιστροφική Χάραξη
3) Έχει Μεγαλύτερη Επιφάνεια Χάραξης 100x100mm
4) Καλύτερος και πιο Ανθεκτικός Μηχανισμός Λειτουργίας
5) Έχει Φωτισμό
6) Λειτουργεί και χωρίς Η/Υ
7) Ενδείκνυται περισσότερο για Συνεχόμενη Λειτουργία χωρίς διαλείμματα

Επιπλέον, διατίθενται ποικίλα παρελκόμενα τα οποία εξυπηρετούν τον χρήστη κατά την διαδικασία χάραξης μετάλλων με ακίδα:

  • Αρπάγες για την συγκράτηση μεταλλικών ταμπελών/ετικετών
  • Εξωτερικό διακόπτη ποδιού για την εντολή έναρξης λειτουργίας
  • EasyROT 80
 
Παρελκόμενα Τιμή μονάδας(€)
EasyROT 80 (export version) 1.793,-
Αρπάγες για την συγκράτηση μεταλλικών ταμπελών/ετικετών
Εξωτερικό διακόπτη ποδιού για την εντολή έναρξης λειτουργίας

 

QControl PDFΧάραξη μετάλλων Easymarker RICHTER.pdf
QControl PDFΤεχνολογίες Χάραξης.pdf
Menu
Menu