Σκληρόμετρο Υπερήχων & Αναπήδησης Novotest T-UD3

Κωδικός Προϊόντος:
 2.717,-
*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

H συσκευή T-UD3 είναι μια ολοκληρωμένη λύση αφού είναι σε θέση να σκληρομετρήσει και μικρά αλλά και  μεγάλα τεμάχια χάρη στους δύο αισθητήρες που διαθέτει Leeb & UCI.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το σκληρόμετρο υπερήχων & αναπήδησης T-UD3 λειτουργεί με αμφότερες τις τεχνολογίες Leeb & UCI. Έτσι ο χρήστης έχει τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων μέτρησης της σκληρότητας μεγιστοποιόντας τα ωφέλη απο την χρήση της συσκευής.
Χρησιμοποιείται δυναμικός αισθητήρας  (Leeb) για τη μέτρηση της σκληρότητας  σε μεγάλα τεμάχια ουσιαστικής μάζας αλλά και σε μη σιδηρούχων μετάλλων, χυτοσίδηρο, χονδρόκοκκα υλικά κλπ.
Ο αισθητήρας υπερήχων (UCI) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της σκληρότητας μικρών αντικείμενων με λεπτό τοίχωμα αλλά και σύνθετης μορφής, όπως επίσης και για τη μέτρηση της σκληρότητας των επιφανειών που έχουν υποστεί επιφανειακή σκλήρυνση

Πλεονέκτημα της συσκευής είναι οι τρόποι αποτύπωσης των μετρήσεων όπως:

  • Γράφημα
  • Ιστόγραμμα
  • Στατιστική
  • Smart – για την διαχείριση εσφαλμένων μετρήσεων
  • Σήματος (μόνο για τον αισθητήρα Leeb).