Επιλογή Σελίδας

Θερμοκάμερα FLIR AX8 online παρακολούθησης

Ζητήστε Προσφορά

Η θερμοκάμερα FLIR AX8 online παρακολούθησης, συνδυάζει θερμική απεικόνιση με κάμερα σε ένα μικρό, οικονομικό πακέτο για την παρακολούθηση και συνεχή καταγραφή θερμοκρασίας.

Η θερμοκάμερα FLIR AX8 online παρακολούθησης είναι ένας θερμικός αισθητήρας με λειτουργία απεικόνισης και συνδυάζει θερμική και οπτική κάμερα σε ένα μικρό, οικονομικό πακέτο.
Παρέχει συνεχή παρακολούθηση θερμοκρασίας καθώς και ειδοποιήσεις για δυσλειτουργίες μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η θερμοκάμερα FLIR AX8 συστήνεται για την προστασία από μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας, διακοπή υπηρεσίας καθώς και κάθε είδους σφάλματος εξοπλισμού.

Οι θερμοκάμερες FLIR χρησιμοποιούνται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων για την άμεση ανίχνευση ψυχρών αλλά και θερμών περιοχών. Έχουν εφαρμογή σε:

  • Έλεγχος ποιότητας ψησίματος
  • Έλεγχος επιπέδου πλήρωσης σε γραμμές εμφιάλωσης
  • Επιθεώρηση ψυγείων & καταψυκτών κ.α.

Μπορεί να συνδυαστεί με τον σένσορα MIO της FLIR ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με έως και 7 κάμερες και διαθέτει σύνδεση μέσω Ethernet.

QControl PDFΦυλλάδιο FLIR AX8
QControl PDFΦυλλάδιο MIO-AX8

Menu
Menu