Επιλογή Σελίδας

Συσκευές Διακρίβωσης TESA

Κωδικός προϊόντος: 28

Ζητήστε Προσφορά

Πλήρης σειρά από Συσκευές Διακρίβωσης & Ελέγχου προτύπων της TESA Ελβετίας.

Ο έλεγχος του εξοπλισμού μέτρησης αποτελεί στοιχείο της διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.
Η εισαγωγή του ISO 9000 στην οικογένεια των διεθνών προτύπων έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές σε αυτόν τον τομέα.
Μεταξύ άλλων, το ISO 9001 ορίζει ότι, όλος ο εξοπλισμός μέτρησης που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος πρέπει:
– να ορίζεται
– να βαθμονομείται
– να προσαρμόζεται
σε καθορισμένα διαστήματα ή/και πριν την χρήση, με πιστοποιημένο εξοπλισμό από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
Αυτό το πρότυπο αναφέρει επίσης ότι ο προμηθευτής του εξοπλισμού οφείλει να εξασφαλίζει:
«ότι ο εξοπλισμός ελέγχου και μέτρησης παρέχει την απαραίτητη ακρίβεια».

Παρακαλούμε δείτε την πλήρη γκάμα των Συσκευών Διακρίβωσης & Ελέγχου προτύπων της TESA Ελβετίας στην καρτέλα Φυλλάδια PDF.

Menu
Menu