Οπτικό σύστημα με Video HVR 100 STARRETT Αγγλίας

Κωδικός Προϊόντος:

Γρήγορη, εύκολη και με απόλυτη ακρίβεια 2D μέτρηση εξαρτημάτων, με το οπτικό σύστημα, τεχνολογίας video, HVR100 του οίκου STARRETT Αγγλίας.

r

Τα οπτικά συστήματα της STARRETT Αγγλίας είναι κατάλληλα για την μέτρηση και τον έλεγχο μικρών εξαρτημάτων σε 2D (2 αξόνων x,y).

Συνιστώνται για:

 • Τον έλεγχο και την μέτρηση των γεωμετικών στοιχείων ενός εξαρτήματος
 • Συγκρίσεις εξαρτημάτων με το αντίστοιχο CAD αρχείο
 • Αντίστροφο σχεδιασμό άγνωστων τεμαχίων (reverse engineering)

Τα οπτικά συστήματα με χρήση video έχουν παρεμφερή χρήση με τα οπτικά συστήματα projectors αν και με διαφορετική αρχή λειτουργίας.

Ωστόσο, πλεονεκτούν καθώς:

 • Έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με τους projectors
 • Είναι πιο γρήγορα
 • Μπορούν να εξάγουν αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες

Το μοντέλο HVR100 του οίκου STARRETT Αγγλίας έχει σχετικά μεγάλη επιφάνεια μέτρησης και με το εξελιγμένο λογισμικό Μ3 παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Μέτρηση επιφανειών 3,65 x 3''
 • Μέτρηση ενός ολόκληρου τεμαχίου, ενός χαρακτηριστικού ή χαρακτηριστικών του ή πολλαπλών τεμαχίων
 • Το εξελιγμένο και "friendly user" λογισμικό M3 επιτρέπει μία μέτρηση να γίνει γρήγορα και εύκολα
 • Αυτόματη ανίχνευση και αναγνώριση τεμαχίου (pattern recognition)
 • Εισαγωγή DXF αρχείων- Για γρήγορη σύγκριση εξαρτημάτων
 • Εξαγωγή σε DXF αρχεία
 • Οριοθέτηση γεωμετρικών ανοχών
 • Γραφική απεικόνιση τεμαχίων
 • Αναφορές με "flexible content & formatting"
 • Εύκολη μετατροπή του σε οπτικό σύστημα κάθετης προβολής