Επιλογή Σελίδας

Οπτικό σύστημα με Video HVR 100 STARRETT Αγγλίας

Ζητήστε Προσφορά

Γρήγορη, εύκολη και με απόλυτη ακρίβεια 2D μέτρηση εξαρτημάτων, με το οπτικό σύστημα, τεχνολογίας video, HVR100 του οίκου STARRETT Αγγλίας.

r

Τα οπτικά συστήματα της STARRETT Αγγλίας είναι κατάλληλα για την μέτρηση και τον έλεγχο μικρών εξαρτημάτων σε 2D (2 αξόνων x,y).

Συνιστώνται για:

 • Τον έλεγχο και την μέτρηση των γεωμετικών στοιχείων ενός εξαρτήματος
 • Συγκρίσεις εξαρτημάτων με το αντίστοιχο CAD αρχείο
 • Αντίστροφο σχεδιασμό άγνωστων τεμαχίων (reverse engineering)

Τα οπτικά συστήματα με χρήση video έχουν παρεμφερή χρήση με τα οπτικά συστήματα projectors αν και με διαφορετική αρχή λειτουργίας.

Ωστόσο, πλεονεκτούν καθώς:

 • Έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με τους projectors
 • Είναι πιο γρήγορα
 • Μπορούν να εξάγουν αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες

Το μοντέλο HVR100 του οίκου STARRETT Αγγλίας έχει σχετικά μεγάλη επιφάνεια μέτρησης και με το εξελιγμένο λογισμικό Μ3 παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Μέτρηση επιφανειών 3,65 x 3»
 • Μέτρηση ενός ολόκληρου τεμαχίου, ενός χαρακτηριστικού ή χαρακτηριστικών του ή πολλαπλών τεμαχίων
 • Το εξελιγμένο και «friendly user» λογισμικό M3 επιτρέπει μία μέτρηση να γίνει γρήγορα και εύκολα
 • Αυτόματη ανίχνευση και αναγνώριση τεμαχίου (pattern recognition)
 • Εισαγωγή DXF αρχείων- Για γρήγορη σύγκριση εξαρτημάτων
 • Εξαγωγή σε DXF αρχεία
 • Οριοθέτηση γεωμετρικών ανοχών
 • Γραφική απεικόνιση τεμαχίων
 • Αναφορές με «flexible content & formatting»
 • Εύκολη μετατροπή του σε οπτικό σύστημα κάθετης προβολής
Menu

210 9416200

Menu