Επιλογή Σελίδας

Ψηφιακά Διαθλασίμετρα

Κωδικός προϊόντος: 796

Ζητήστε Προσφορά

Τα ψηφιακά διαθλασίμετρα ORD της KERN Γερμανίας είναι ιδανικά για την εύκολη, άμεση και ακριβή ανάλυση της ποιότητας τροφίμων και υγρών.

Ορισμένα από τα πεδία στα οποία έχουν εφαρμογή τα ψηφιακά διαθλασίμετρα είναι οι εξής:

 • Τρόφιμα (φρούτα, μέλι, οίνος) όπου μετριέται η περιεκτικότητα σακχάρων
 • Ιατρική όπου γίνεται ο έλεγχος του ειδικού βάρους των ούρων ή της ποσότητας πρωτεϊνών ούρων στα ούρα
 • Βιομηχανία για τον έλεγχο της ποιότητας λαδιών, ψυκτικών υγρών κ.α.
 • Ανάλυση πολύτιμων πετρωμάτων

Ανάλογα την εφαρμογή, διατίθενται μοντέλα με τις ακόλουθες κλίμακες μέτρησης:

 • Brix (%)

 • Baumè (°Bè)

 • Salt (NaCl)

 • Oechsle (°Oe)

 • KMW (Babo)

 • Vol (%)

 • Serum protein (g/dl)

 • Urine (sgU)

 • Refractive index (nD)

Η ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη εκμηδενίζει το σφάλμα του χρήστη καθώς εμφανίζεται αμέσως το αποτέλεσμα της μέτρησης χωρίς να εξαρτάται από την αντίληψη του χρήστη του διαθλασιμέτρου.

Όλα τα ψηφιακά διαθλασίμετρα KERN, διαθέτουν επιλέον σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης της θερμοκρασίας (ATC).

QControl PDFDigital-refractometers.pdf
Menu
Menu