Επιλογή Σελίδας

DDS – Digital Diagnostics System

Ζητήστε Προσφορά

Το λογισμικό καταγραφής, παρακολούθησης και ανάλυσης των δονήσεων DDS Digital Diagnostics System είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την Προγνωστική Συντήρηση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους αναλυτές δονήσεων ή με τα συστήματα μόνιμης on-line παρακολούθησης ή σε συνδυασμό και των δύο τεχνολογιών.

Η ADASH πριν από 25 χρόνια ήταν παγκοσμίως μία από τις πρώτες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού για την ανάλυση των δονήσεων. Σκοπός είναι η ανάλυση των δονήσεων να είναι προσιτή σε όλους τους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως γνώσεων, με απλουστευμένες λειτουργίες.

Με τους Αναλυτές δονήσεων ο χρήστης μπορεί να συλλέξει ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων. Στην συνέχεια με την χρήση του λογισμικού DDS 2018 Digital Diagnostics System (το οποίο διατίθεται σε *Lite Version, ΔΩΡΕΑΝ μαζί με τις συσκευές VibrioM & VA3Pro-ROUTE Mode) ο χρήστης είναι σε θέση να κάνει μια Ολοκληρωμένη Ανάλυση και να προβεί τεκμηριωμένα στις απαραίτητες αποφάσεις.

Το DDS2018 είναι ένα πλήρες επαγγελματικό λογισμικό που καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα στην διαδικασία ανάλυσης των δονήσεων.
Βήμα.1) Πραγματοποιείται στον Η/Υ μέσω του λογισμικού ο προγραμματισμός των σημείων που θα γίνουν οι μετρήσεις. Η διαδικασία είναι απλή αφού στηρίζεται σε σύμβολα με απλή απεικόνιση
Βήμα.2) Καθορίζονται στον Η/Υ οι τιμές των Ορίων & Ειδοποιήσεων βάση των:
1. ISO 10816
2. ADASH FASIT
3. Εμπειρικά διαμορφωμένα όρια από τον χειριστή
Βήμα.3) Συνδέεται η συσκευή VA3Pro στον Η/Υ και μεταφέρονται τα ανωτέρω δεδομένα (διαδρομή ελέγχου & όρια) από τον Η/Υ στην συσκευή
Βήμα.4) Συλλέγονται τα δεδομένα των μετρήσεων με το VA3Pro & μεταφέρονται στον Η/Υ
Βήμα.5) Αναλύονται ολοκληρωμένα τα δεδομένα αφού γίνεται :
Βήμα 5.1) Αυτόματη δημιουργία του ιστορικού και του trend των δονήσεων
Βήμα 5.2) Άμεση σήμανση των μετρήσεων εκτός ορίων και αυτόματη αναγνώριση & κατηγοριοποίηση των βλαβών μέσω του FASIT
Βήμα 5.3) Ανάλυση των γραφημάτων & πρόβλεψη μιας επερχόμενης βλάβης

Με το σύστημα on-line παρακολούθησης των δονήσεων ο χρήστης μπορεί να συλλέξει ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων (στατικές & δυναμικές τιμές).
Στην συνέχεια με την χρήση του λογισμικού DDS 2018 Digital Diagnostics System είναι σε θέση να ενεργοποιήσει ειδοποιήσεις ή να κάνει μια Ολοκληρωμένη Ανάλυση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του λογισμικού παρακολούθησης και ανάλυσης δονήσεων DDS είναι το πολύ εύκολο set-up. Δεν απαιτούνται σύνθετες εγκαταστάσεις σε διακομιστές με περίπλοκες ρυθμίσεις παραμέτρων. Οι απαιτήσεις για την μεταφορά και την αποθήκευση των δεδομένων ελαχιστοποιούνται

Το DDS2018 είναι ένα πλήρες επαγγελματικό λογισμικό προγνωστικής συντήρησης που οδηγεί τον χρήστη με απλό και εύκολα κατανοητό τρόπο (η διαδικασία στηρίζεται σε απλοποιημένα σύμβολα και ενέργειες όπως Copy & Paste) στην δημιουργία ενός προγράμματος μόνιμης παρακολούθησης των δονήσεων:
Βήμα.1) Στον κεντρικό συνδεδεμένο Η/Υ μέσω του λογισμικού DDS, δημιουργείται μια χαρτογράφηση των μηχανημάτων της εταιρίας και προγραμματίζονται τα σημεία μέτρησης πάνω σε αυτά
Βήμα.2) Ορίζονται ποια κανάλια της συσκευής Α3800 χρησιμοποιούνται για ποιο σημείο μέτρησης
Βήμα.3) Καθορίζονται οι τύποι των μετρήσεων που θα καταγράφονται για το κάθε σημείο, όπως:
1. Μέγιστες (Peak) ή Μέσες (RMS) τιμές ταχύτητας (mm/sec) και επιτάχυνσης (g) δονήσεων
2. Εφαρμογή FASIT
3. Διάγραμμα κυματομορφής του χρόνου Timewave
4. Διαγράμματα Φουριέ FFT
5. άλλα διαγράμματα όπως DEMOD FFT (g) για τον έλεγχο των ρουλεμάν ή ORBIT με την χρήση αισθητήρων proximity
Βήμα 4) Καθορίζονται στον Η/Υ οι τιμές των Ορίων & Ειδοποιήσεων
Βήμα.5) Πατάμε έναρξη και η καταγραφή ξεκινάει, οι μονάδες συλλέγουν τις δονήσεις συνεχώς, όχι μόνο σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ο ειδικός αλγόριθμος αποθηκεύει τις διακυμάνσεις στη βάση δεδομένων.
Βήμα.5) Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι προσβάσιμα από διάφορες θέσεις εργασίας για τον έλεγχο και την ανάλυση. Οι δονήσεις αναλύονται και συγκρίνονται έυκολα εφόσον προσφέρεται:
Βήμα 5.1) Ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο περιβάλλον με απεριόριστα εργαλεία για την εκτενή ανάλυση των των δονήσεων
Βήμα 5.2) Αυτόματη δημιουργία του ιστορικού των δονήσεων με πρόβλεψη της επερχόμενης βλάβης

Menu

210 9416200

Menu