Επιλογή Σελίδας

HT-1XS Hot Tack Tester

Κωδικός προϊόντος: HT-1XS

Ζητήστε Προσφορά

Έλεγχος της αντοχής ζεστής θερμοκόλλησης εύκαμπτων υλικών συσκευασίας κατά ASTM F1921.

Στις γραμμές παραγωγής κάθετης (VVFS) και οριζόντιας (HFFS) εναπόθεσης, οι θερμοκολλήσεις υποβάλλονται συχνά σε δυνάμεις ενώ αυτές είναι ακόμα ζεστές. Εάν οι ζεστές κολλήσεις δεν μπορούν να αντέξουν τις δυνάμεις αυτές, τότε παρουσιάζονται φαινόμενα αποκόλλησης στις συσκευασίες κατά την γεμιστική διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικός ο έλεγχος Hot Tack.

Ο έλεγχος Hot Tack είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις παραγωγές τροφίμων και όπου αλλού η συσκευασία γεμίζει αμέσως αφού κολληθεί, είτε με θερμή είτε με ψυχρή κόλληση.

Το σύστημα HT-1XS Hot Tack Tester μετρά και ελέγχει με ακρίβεια την δύναμη των θερμών κολλήσεων όπως ορίζει το πρότυπο ASTM F1921. Διαθέτει οθόνη αφής και εξελιγμένο μενού μέσω του οποίου παραμετροποιούνται με ακρίβεια η θερμοκρασία κόλλησης, η πίεση και ο χρόνος εφαρμογής φορτίου. Στην συνέχεια, αφού γίνει η κόλληση, η μηχανή αποκολλά ή «ξεφλουδίζει» (Peel) τα δύο υλικά. Η δύναμη που απαιτείται για τον διαχωρισμό της κόλλησης μετράται με την χρήση δυναμοκυψέλης ακριβείας και παρουσιάζεται σε gr, N ή lbs. Με την βοήθεια ειδικού λογισμικού, οι μετρήσεις μπορούν να μεταφερθούν σε Η/Υ με γράφημα φορτίου-χρόνου και φορτίου-θερμοκρασίας.

Παράλληλα, η συσκευή HT-1XS πέραν από τον έλεγχο Hot tack μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους cold peel (ultimate seal strength). Έτσι μπορούν να αποκτηθούν πλήρη στοιχεία για την απόδοση-συμπεριφορά της συσκευασίας τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην κατανάλωση.

Εν κατακλείδι, με το HT- 1XS Hot Tack Tester μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω διαδικασίες:

  1. Έλεγχος της «σφραγισιμότητας» εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, πραγματοποιώντας δοκιμές θερμοκόλλησης
  2. Έλεγχος αντοχής του υλικού αλλά και της ζεστής θερμοκόλλησης στις δυνάμεις που παρουσιάζονται κατά την παραγωγική διαδικασία
  3. Εκτίμηση της αντοχής της ψυχρής θερμοκόλλησης.

Πλεονεκτήματα του HT-1XS Hot Tack Tester:

  • Αυτόματη διαδικασία με επαναληψιμότητα
  • Επιλογή ανάμεσα σε μία θερμαινόμενη σιαγώνα (άνω) ή σε δύο θερμαινόμενες σιαγώνες (άνω & κάτω), κατά ASTM F2029
  • Ακριβείς θερμοκολλήσεις χάρη στο εξελιγμένο σύστημα καθοδήγησης των σιαγώνων με την χρήση πιστονιών
QControl PDFHT-1xs-Hot-tack-tester.pdf
Menu
Menu