Μηχανή Ελέγχου Αποκόλλησης TPE

Κωδικός Προϊόντος: TPE
 630,-
*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Χειροκίνητη μηχανή για τον έλεγχο της δύναμης αποκόλλησης (Peel test).

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μηχανή στήριξης δυναμομέτρων για ελέγχους δύναμης αποκόλλησης

Η βάση TVP έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη δοκιμή ελέγχου δύναμης αποκόλλησης αλουμινόφυλλων ή πλαστικών ταινιών από δοχεία ή για τον έλεγχο της αντοχής κολλητικών ταινιών. Είναι συμβατή με όλα τα φορητά δυναμόμετρα SAUTER τα οποία προσαρμόζονται στην βάση σε κάθετη θέση. Ο σχεδιασμός της βάσης είναι τέτοιος που το δυναμόμετρο κινείται πλαγίως και προς τα επάνω σε γωνία 45°. Έτσι, επιτυγχάνεται μια κίνηση αποκόλλησης (Peel-off).

Η απλή αυτή πρόταση της SAUTER αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες και ακριβείς λύσης για τον δοκιμές δύναμης αποκόλλησης.

Συνδυάζοντας το κατάλληλο ψηφιακό δυναμόμετρο και χρησιμοποιώντας το λογισμικό AF-FAST μπορείτε κατά την διάρκεια των ελέγχων να:
- Παρακολουθήσετε γραφικά την εξέλιξη της δύναμης συναρτήσει του χρόνου.
- Να εξάγετε τα αποτελέσματα στο EXCEL.