Επιλογή Σελίδας

Η μέθοδος της ανίχνευσης φυσαλίδων για τον έλεγχο διαρροών σε εύκαμπτες συσκευασίες είναι ιδανική για συσκευασίες οι οποίες περιέχουν ελεύθερο χώρο αέρα (Headspace) ή κάποια ποσότητα αερίου. Η στεγανότητα μιας εύκαμπτης συσκευασίας επηρεάζει σημαντικά την διάρκεια ζωής του περιεχομένου, ειδικά όταν πρόκειται για τρόφιμα.

 

 

 

 

Με στόχο την διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων τους, σε όλη την διαδρομή μεταφοράς (εργοστάσιο – εμπόριο –  τελικός καταναλωτής) η σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ Α.Ε. προμηθεύτηκε από την εταιρεία μας δύο (2) συσκευές ελέγχου διαρροών LT-01 του οίκου CELL INSTRUMENTS. Με την χρήση των συσκευών αυτών, η ION A.E. ελέγχει:

  • Την ποιότητα της κόλλησης που διαθέτει η συσκευασίας τους
  • Την αντοχή της κόλλησης σε μεταβολές πιέσεων σε τυχόν αερομεταφορές

Menu
Menu