Επιλογή Σελίδας
ΑΡΧΙΚΗ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

H QCONTROL Quality Solutions είναι μια σύγχρονη εταιρεία που έχει στόχο να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε Εξοπλισμό και Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας.

Σκοπός μας είναι η Υποστήριξη των συνεργατών μας τόσο πριν όσο και μετά την αγορά του εξοπλισμού. Αρχικά, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε απόλυτα τις ανάγκες του συνεργάτη μας όσον αφορά τον τεχνολογικό τομέα οπότε και να του προσφέρουμε τον πλέον κατάλληλο Οικονόμο-Τεχνικά εξοπλισμό.
Στη συνέχεια επιδιώκουμε σταθερά να διασφαλίσουμε πλήρως την τεχνικοοικονομική επένδυση του συνεργάτη μας μέσω σταθερής εκπαίδευσης, επίλυσης τεχνικών θεμάτων, αναβάθμισης του εξοπλισμού και γενικότερα οποιοδήποτε θέματος προκύψει.

Menu
Menu