Επιλογή Σελίδας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2008  διασφαλίζοντας έτσι:

  • Την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού της επιχείρησης.

  • Την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

  • Την έγκαιρη παράδοση.

  • Την ελαχιστοποίηση των λαθών και των αστοχιών.

  • Την μείωση των επιστρεφόμενων προϊόντων.

  • Την μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων.

  • Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Menu
Menu