Αντιπροσωπευόμενοι Οίκοι

Σταθερή μας επιδίωξη είναι να δίνουμε στους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό πεδίο. Για το λόγο αυτό είμαστε αρκετά απαιτητικοί από τους προμηθευτές με  τους οποίους αποφασίζουμε να συνεργαστούμε.
Πολλά & αυστηρά είναι τα κριτήρια, βάση των οποίων, επιλέγουμε τους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού αλλά αυτά που βρίσκονται πρώτα στην λίστα της αξιολόγησης μας είναι:

  • Αξιοπιστία των προϊόντων
  • Ανταγωνιστικές τιμές
  • Αμεσότητα απόκρισης τεχνικού τμήματος

Μόνο έτσι επιλέγουμε τους συνεργάτες μας, για τους περισσότερους των οποίων, είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ενδεικτικά, σας παρουσιάζουμε μερικούς από  τους κυριότερους οίκους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ανά κατηγορία προϊόντων.

Μετρήσεις Διαστάσεων

 HEXAGON  TESA  SCHUT
       

Μη-Καταστροφικοί Έλεγχοι

 SIUI  KARL DEUTSCH SREM
       

Σύσταση & Σκληρότητα

HITACHI   INNOVATEST  KERN
 

 

 

   

Έλεγχος Αντοχής Υλικών

TESTOMETRIC  KERN  HANS- SCHMIDT 
       

Περιβαλλοντικές Μετρήσεις

KIMO  FLIR  GFG 
       

Ζυγοί

KERN  DINI ARGEO  ADAM 
 

 

 

   

Ανάλυση Δονήσεων

ADASH  SCHENK  MMF 
     

Ρύθμιση & Ευθυγράμμιση

STAHLWILLE  KOHTECT  STATUS PRO 
   

 

 

 

Εξοπλισμός Εργαστηρίων

FALC  ELMETRON  VISCOTECH 
   

 

 

 

Συστήματα Χάραξης

HBS  RICHTER  PRYOR 
   

 

 

 

Έλεγχος Συσκευασίας

RDM  TMI  OAKLAND Instruments